More cooperation, bigger opportunities

 

Small farmers, Big deal

De vraag naar voedsel stijgt. Veel Nederlandse agri-foodbedrijven investeren in de landbouw in ontwikkelingslanden. Samenwerken met kleinschalige boeren en hun organisaties biedt kansen voor de bedrijven én de boeren. Kansen om de leveringszekerheid en de kwaliteit van agrarische producten te verbeteren en tegelijkertijd de ontwikkeling van de landbouw te versnellen.

 

Gezonde economische ontwikkeling

Intensievere samenwerking biedt de Nederlandse agri-foodsector, overheid en kennisinstellingen de mogelijkheid om bij te dragen aan een gezonde economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met minder honger en armoede als resultaat. Een belangrijke stap in het realiseren van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 

Grotere rol

‘Small farmers, big deal’ roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. In hoeverre zaadbedrijven hieraan bijdragen is terug te vinden in de recent uitgegeven 'Access to Seeds Index' 2016.

 

Samenwerken met kleinschalige boeren creëert businesskansen
"Kleinschalige boeren zijn de spil van de economische transformatie in de Afrikaanse landbouw. Nu de vraag naar agrarische producten groeit, biedt samenwerking met kleinschalige boeren belangrijke kansen voor bedrijven in de agribusiness. Om dit tot een succes te maken, moeten we het rendement van kleinschalige boeren en hun integratie in de keten helpen verbeteren.”
Dave Boselie, Sustainable Trade Initiative (IDH)
Lees verder ›

Laatste nieuws

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven rond om de ontwikkelingen van
 ‘Small farmers Big deal’. Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.